Nahoru

Produktové video

360° náhled


Filtr

Art. číslo Obsah Provedení Balení
0,5 l
Plechovka
15 ks
10 l
Fillup-kanystr
1 Kus
0,5 l
Fillup-prázdná dóza
1 Kus
Třídit podle

Univerzální čistič a čistič brzd NOVA CLEAN 43% acetonu!

Čistí dokonale a beze zbytku, rychle vyprchá, nekoroduje,

odmašťuje všechny kovy, sklo a keramiku.

Jednoduchá manipulace:

Díly nastříkat a otřít čistým hadrem.

U laků a látek je nutné přezkoušet stálost barev.

Vhodný k odstranění silikonu na kovech.

Díky acetonu působí velmi rychle.

Díky rychlému odpařování rozpouštědel nerozežírá ani kůži ani gumu -

je ale nutné předem vyzkoušet.

Technické specifikace

Obsah0,5 l
EAN9009258259407
ProvedeníPlechovka
Značkaarecal
Jazyková variantaA, CZ, EN, HU, SK
UFI MH00-60WG-100Y-TJ5E
CAS67-64-1, 92128-66-0, 64742-49-0
H kódyH222, H229, H315, H319, H336, H411
H-věty Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Složení Aceton , Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5 % n-hexanu , Uhlovodíky, C7, n-alkany, isoalkany, cyklické
P kódyP210, P211, P251, P273, P391, P410 + P412, P410+P412
P-věty Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
BDL datum vydání20231117
BDL URLhttps://ehs.reca.com/ehs4customers/export/04139600.PDF
Bezpečnostní pokynyGHS02, GHS07, GHS09
Signální slovo Nebezpečí
Předpokládané použití Detergentem , Čisticí prostředek
Balení15 ks
Zde naleznete užitečné informace