Ochrana dat

Webovou stránku provozuje společnost reca spol. s r.o. (krátce RECA) se sídlem v Brně.

Zodpovědné místo a kontakt

Výrazy jako „my“, „nám“, „náš“ atd. v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují na společnost RECA. Výrazy jako „vy“, „vám“, „váš“ atd. se vztahují na Vás jako uživatele webové stránky, nezávisle na tom, zda se na webové stránce registrujete nebo ne. Prosím pročtěte si toto Prohlášení o ochraně osobních údajů pečlivě a webovou stránku nepoužívejte, pokud s některou z praktik zde vysvětlených nesouhlasíte. Internetovou stránku prosím nepoužívej také tehdy, pokud je Ti méně než 14 let. Když zjistíme, že někomu ještě není 14 let, nebudeme od této osoby zjišťovat žádné osobní údaje, dokud nebude k dispozici souhlas jejího zákonného zástupce v kontrolovatelné podobě. Tento zákonný zástupce může na vyžádání nahlédnout na údaje uvedené dítětem nebo požadovat vymazání těchto údajů.

Je nám jasné: Vaše údaje patří Vám! Ochranu osobních údajů bereme vážně a děláme toho více, než stanovuje zákon, abychom Vaše údaje udrželi v tajnosti. Na ochraně Vašich údajů nám velmi záleží. Zpracováváme proto Vaše údaje výhradně na základě zákonných předpisů, zejména na základě telekomunikačního zákona a evropském nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, jak Vaše osobní údaje zjišťujeme, zpracováváme a používáme.

Zodpovědným místem pro zjišťování, zpracování a používání Vašich údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních důvodů je

reca spol. s r.o.
Olomoucká 36
618 00 Brno
Tel. 548 210 880

Pokud máte dotazy týkající se ochrany osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit práva či nároky na Vaše osobní údaje, zašlete email na adresu: reca@reca.cz

Co jsou to osobní údaje a které údaje využíváme?

Osobní údaje jsou taková data, která lze přiřadit k Vaší osobě. Patří sem údaje jako např. jméno, adresa, emailová adresa, telefon, zákaznické číslo, státní příslušnost, den narození a dále veškeré údaje, které nám sdělujete při registraci a při založení Vašeho zákaznického účtu, ale také legitimační údaje (např. údaje z průkazů), informace o vaší finanční situaci (např. údaje o bonitě).

Dále k tomu přibudou při návštěvě naší internetové stránky z technických důvodů automaticky další údaje, jako jsou např. IP-adresa, kterou přiřazuje Váš internetový access-provider Vašemu počítači při propojení s internetem, nebo informace o internetové stránce, ze které jste si naši nabídku znázorňovali, nebo o internetovém prohlížeči, který používáte (technické informace). Tyto technické informace mohou být v jednotlivých případech osobními údaji. Zpravidla však používáme technické informace pouze tehdy, pokud je to z technických důvodů potřebné pro ochranu naší webové stránky před útoky a zneužitím, a také pod pseudonymem nebo v anonymní podobě pro statistické účely.

Které zdroje využíváme?

Námi zpracovávané a využívané údaje zahrnují jednak námi aktivně zjištěné údaje, ale také informace, které nám dobrovolně poskytujete v nejrůznějších situacích (např. když si z naší webové stránky stahujete software, přihlašujete se do soutěže o ceny, posíláte email našemu zákaznickému servisu, vyplňujete online-formulář, atd.) nebo které získáváme povoleným způsobem z veřejných zdrojů (obchodní rejstřík, Vaše internetová stránka, hospodářská komora, atd.) nebo které nám byly povoleným způsobem předány jinými firmami (např. informační servis o úvěrech, poskytovatelé adres, nákupní svazy).

Logfiles

Když navštívíte internetovou stránku reca.cz, ukládají se z technických důvodů standardně v protokolových souborech, tzv. logfiles, tyto údaje:

 • IP-adresa (adresa internetového protokolu) přistupujícího počítače
 • Internetová stránka, ze které nás navštěvujete (referrer)
 • Webové stránky, které u nás navštěvujete
 • Datum a délka navštívení
 • Typ a nastavení prohlížeče
 • Provozní systém
 • Místo

Při každém přístupu na stránky RECA se příslušným internetovým prohlížečem předávají údaje o použití a ukládají se v protokolových souborech, tzv. serverových logfilech. Datové soubory, které se při této příležitosti ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas prohlížení, název vyhledané stránky, IP-adresu, refferrer-URL (původní URL, ze které jste byli převedeni na stránku RECA), přenášené množství dat, produktové informace a informace o verzi použitého prohlížeče.

S ohledem na případné legislativní archivační povinnosti se IP-adresy uživatelů po ukončení používání buď vymažou, nebo anonymizují. V případě anonymizace se IP-adresy pozmění natolik, že jednotlivé údaje o osobních nebo věcných aspektech už nemohou být přiřazeny určité nebo určitelné fyzické osobě, nebo případně přiřazeny být mohou, ale jen za vynaložení nepřiměřeně velké námahy ve formě času, nákladů a množství pracovních sil.

Tyto datové soubory logfile vyhodnocujeme v anonymizované podobě, abychom dále zlepšovali naši nabídku a také RECA Online-Shop, a upravovali ho ve směru vyšší uživatelské přístupnosti, rychleji nacházeli a odstraňovali chyby a řídili kapacity serveru. Díky tomu lze například odvodit, ve které časy je obliba nákupu na RECA Online-Shopu zvláště vysoká a mohou být poskytnuty příslušné objemy dat, abychom Vám zajistili co nejrychlejší nákup. Kromě toho můžeme také díky analýze protokolových souborů rychleji odhalit a odstranit případné chyby.

Blíže také viz naše vlastní Cookie Policy.

Google Analytics

Pro neustálé zlepšování a optimalizaci naší nabídky využíváme takzvané trackingové technologie. K tomuto účelu používáme Google Analytics, což je webová analyzační služba firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California, 94043 USA („Google“). Google Analytics používá cookies, tedy textové soubory umístěné na Vašem počítači, aby podpořila webovou stránku při analýze využívání ze strany uživatelů. Informace zprostředkované cookies o Vašem využívání webové stránky se předávají na Google a Googlem jsou ukládány na serverech ve Spojených státech. Před předáním se tyto informace anonymizují tak, že se odstraní poslední osmibitový znak Vaší IP-adresy. Google zpracovává tyto informace naším jménem za účelem vyhodnocení Vašeho využívání webové stránky, pro sestavování zpráv o využívání webové stránky a pro poskytování ostatních služeb v souvislosti s aktivitou stránky a užívání internetu. Google nespojuje Vaši IP-adresu s dalšími údaji, které Google vlastní. Pokud si nepřejete využívat nějakou funkci Google nebo více funkcí, můžete je deaktivovat v příslušných nastaveních na www.google.com/settings/ads. Dále můžete pomocí deaktivační stránky pro spotřebitele Network Advertising Initiative (NAI) www.networkadvertising.org/choices/ zkontrolovat, které ze zúčastněných stránek na Vašem prohlížeči umisťují cookies a můžete je deaktivovat. Uvědomte si, však prosím, že v tomto případě nebudete možná moci využívat plně všechny funkce dané stránky. Kromě toho můžete zabránit evidenci údajů vytvořených cookies a vztahujících se k Vašemu užívání webové stránky (včetně Vaší IP-adresy) v Googlu i dalšímu zpracování těchto dat Googlem, pokud si stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin z této adresy: tools.google.com/dlpage/gaoptout nebo pokud kliknete na adresu poskytnutou Opt-Out-Cookie, která zabrání evidování Vašich údajů při budoucí návštěvě příslušné stránky. Bližší informace o  používání cookies firmou Google i prohlášení o ochraně osobních údajů Google můžete najít na: www.google.com/privacy/ads/. Uzavřeli jsme s Google smlouvu o zakázkovém zpracování údajů a v plném rozsahu realizujeme přísná pravidla českých úřadů na ochranu osobních údajů při používání Google Analytics.

Google AdWords

Tato webová stránka používá Google AdWords, což je reklamní online-program Google. Také Google AdWords používá cookies pro analýzu webové stránky. Jakmile se ocitnete přes inzerát na Google na naší domovské stránce, nasadí se cookie. Cookies tohoto druhu ztrácejí po 30 dnech svoji platnost a nespouží osobní identifikaci. Pokud navštívíte některé z našich internetových stránek a platnost cookie ještě nevypršela, můžeme spolu s Google rozpoznat, že jste na inzerát klikli a byli převedeni na příslušnou stránku.  Každý zákazník Google AdWords dostává jiný cookie. Cookies tedy nemohou být přes webovou stránku vysledovány zákazníky AdWords. Informace získané pomocí konverních cookies slouží k tomu, aby mohly být sestavovány konverzní statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro konverzní cracking. AdWords-zákazníci zjistí celkový počet zákazníků, kteří naklikli jejich inzerát a byli převedeni na stránku opatřenou konverzním tracking-dnem. Neobdrží však informace, pomocí nichž by bylo možné osobně identifikovat uživatele internetu. Ti uživatelé internetu, kteří se nechtějí trackingu účastnit, mohou cookie konverzního trekingu Google deaktivovat příslušným nastavením prohlížeče. Tito uživatelé internetu nebudou zahrnuti do statistik konverzního trackingu.

Google Remarketing

Webová stránka užívá funkci remarketing značky Google. Tato funkce používá cookies pro analýzu využívání stránky, díky čemuž lze uživatele rozdělit do určitých segmentů. Za pomoci těchto cookies mohou být v rámci reklamní sítě Google zařazovány zájmové reklamy na jiných stránkách.  Tyto inzeráty vycházejí z Vašich předchozích návštěv a vztahují se k informacím, které jste hledali. Ukládání cookies můžete zakázat příslušným nastavením softwaru Vašeho internetového prohlížeče.

Social Plugins značek Facebook a Google+

Na naší webové stránce používáme tzv. Social Sharing Plugins značek Facebook, Twitter a Google+. Teprve když aktivně kliknete na tlačítko„Share“ a udělíte tím souhlas s předáváním údajů, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení k serverům Google, Facebooku nebo Twitteru. Vaším kliknutím dostanou poskytovatelé informaci, že Váš prohlížeč spustil příslušnou stránku naší internetové prezentace, i když nevlastníte u příslušného poskytovatele žádný profil nebo právě nejste nalogováni. Pokud sdílíte nebo ‚likujete‘ určité informace, pak se to zviditelní v souladu s Vašimi nastaveními i ostatním osobám na této sociální síti. Poskytovatelé si vyhrazují právo předávat souhrnné statistiky o aktivitách uživatelů třetím osobám, tj. ostatním uživatelům a partnerům, zájemcům a spřízněným webovým stránkám. Nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které tito poskytovatelé při sdílení nebo likování jednotlivých obsahů zjišťují, a proto Vás prosíme, abyste tyto informace o zjišťování, předávání a využívání Vašich údajů zjistili z pokynů týkajících se ochrany dat u těchto poskytovatelů:

Google: Ochrana soukromí a smluvní podmínky – Google

Facebook: de-de.facebook.com/policy.php

Twitter: twitter.com/de/privacy

Instagram: instagram.com

Zveřejněná videa

Na naší internetové stránce najdete v určitých místech umístěná videa, hostovaná externími streamingovými poskytovateli jako např. YouTubem.

Kde to je možné, poskytujeme videa v “rozšířeném režimu ochrany dat”.

Uvědomte si prosím, že nejpozději při přehrání videa se údaje předávají externími poskytovateli.

Cookies

Na naší webové stránce a na webshopu používáme takzvané cookies. Jedná se o textové soubory, které nám umožňují vytvořit komfortnější prostředí vaší návštěvy na naší domovské stránce. Patří sem např. přednastavení pro zobrazení našeho webu nebo funkce nákupního koše, možnost Single-Sign-Ons, takže se na naší stránce přihlašujete pouze jednou, a také funkci nákupního košíku přes více stránek. Tyto cookies se na Vašem počítači přechodně ukládají a předávají se na náš server pouze při vaší návštěvě naší stránky.  Používáme zejména ten druh cookise, který se po zavření prohlížeče nebo za několik dnů vymaže.  Kromě toho používáme také cookies, které u Vás na harddisku zůstávají až 3 roky. V cookies používaných u RECA se neukládají žádné osobní údaje, které by mohly vyčíst třetí osoby. Při aktivaci určitého cookies se mu přidělí číslo, které můžeme identifikovat pouze my – RECA Services.

Když nakupujete v našem eshopu, dojde při objednání k uložení Vaší IP-adresy. To se provádí pro Vaši bezpečnost, aby mohly být odhaleny podvodné pokusy o objednávky pod Vaším jménem.  Během nákupu Vám v různých okamžicích zasíláme potvrzovací emaily na emailovou adresu, kterou jste nám dříve uvedli. To Vás informuje o stavu Vaší objednávky a jedná se také o legislativní požadavek pro obchodování na dálku.

Cookies uložené na Vašem počítači si můžete prohlížet i mazat a obecně můžete nakládání s cookies kontrolovat přes nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Bližší informace o tom najdete u výrobce nebo v pomocné funkci Vašeho internetového prohlížeče. Uvědomte si prosím, že pokud cookies nepovolíte, budou určité funkce naší webové stránky omezeny nebo nebudou k dispozici vůbec.

Systémově kritické cookies

Námi používaný Content Management System a náš Shop-System potřebují pro správnou a bezpečnou funkci cookies. Zabezpečují například Váš nákupní košík a používání zákaznické oblasti na webshopu. S používáním naší stránky souhlasíte s používáním této kategorie cookie.

Third party cookies

Přes reklamní partnery nebo reklamní sítě spouštíme reklamu na jiných webových stránkách. Tito reklamní partneři používají tzv. third party cookies, které se aktivují při návštěvě našich stránek a vyčíst je může pouze příslušný reklamní partner. Tyto third party cookies slouží k měření úspěšnosti a k vyúčtování spuštěné reklamy mezi námi a reklamním partnerem. Při tom se žádné osobní údaje neukládají, nýbrž se eviduje pouze spouštění našich stránek přes reklamu ze strany našeho reklamního partnera. Third-party-cookies jsou temporárně uložené cookies, které po posledním spuštění ve Vašem prohlížeči ukládají maximálně 540 dnů a potom automaticky mizí.

Retargeting

Rádi bychom Vám zobrazovali pouze tu reklamu, která Vás opravdu zajímá.  Proto používáme na našich webových stránkách tzv. retargeting pro účely reklamy přizpůsobené Vašim zájmům. Při návštěvě našich stránek spustí naši retargetingoví partneři temporární cookies přes Váš internetový prohlížeč na Vašem koncovém přístroji. Temporárně uložené cookies naším retargetingovým partnerům umožňují rozpoznat pod pseudonymem znovu návštěvníky našeho shopu a zobrazovat pouze reklamu na ty produkty, které naše návštěvníky pravděpodobně zajímají. Údaje evidované našimi retargetingovými partnery nejsou propojovány s údaji, které umožňují identifikaci našich návštěvníků.

Pokud si nepřejete dostávat reklamu personalizovanou retargetingem, můžete jejich používání odmítnout v našem prohlášení o cookies. Další možnost odmítnutí spočívá v tom, že kliknete na opt-out link, zobrazený v každé retargetingové reklamě našeho partnera. Tento link je „i“ nebo šedě zbarvený název našeho dodavatele služby na příslušném reklamním nástroji. Kliknutí na tento link Vás dovede na stránku našeho reklamního partnera, kde pak můžete reklamní službu vypnout. Uvědomte si prosím, že pro vypnutí retargetingu se přes Váš internetový prohlížeč na Vašem koncovém přístroji ukládá tzv. opt-out-cookie. Vaše odmítnutí je účinné pouze tehdy, když použijete stejný internetový prohlížeč a tento opt-out-cookie schválíte a nevymažete. Pokud byste následně chtěli používat jiný prohlížeč, využívejte prosím případně možnosti zamítnutí pro tento prohlížeč.

Zákaznický účet / Registrace přes online-shop / Registrace přes obchodního zástupce / Objednávka

Pro uzavření a zpracování kupních smluv včetně případného pozdějšího průběhu reklamací, právních sporů, dále pro naše servisní služby, technickou administraci a také vlastní marketingové účely potřebujeme závazně v závislosti na konkrétním případě kontaktní údaje, jako jsou název firmy, jméno kontaktního partnera, dodací a fakturační adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, Vaši funkci ve firmě, Vaše DIČ, obor, v němž působíte a rovněž počet zaměstnanců (tzv. údaje o stavu). Kromě toho využíváme Vaše údaje k péči o naši databázi zákazníků, aby tam byla ukládána pouze příslušná data.

Registrace přes online-shop: Pro každého zákazníka, který se příslušně zaregistruje, zřizujeme přímý přístup ke stavovým údajům (zákaznický účet), které u nás ukládáme, chráněný heslem. Ve formuláři jsou políčka, jejichž údaje potřebujeme nutně vyplnit, abychom Vám mohli poskytnout Vámi požadovanou službu, označena jako povinná pole; ostatní údaje jsou dobrovolné.

Registrování před obchodního zástupce: Pro každého zákazníka, který se u nás nahlásí přes obchodního zástupce, zakládáme zákaznický účet.

Používání Vašich údajů pro reklamní účely / Newsletter

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. K tomu potřebujeme Vaše jméno a Vaši emailovou adresu a také Vaše prohlášení, že souhlasíte s odběrem našeho newsletteru.

Abychom Vás mohli informacemi zásobovat cíleně, zjišťujeme a zpracováváme kromě toho také dobrovolně poskytnuté informace jako např. den narození, atd.

Vaše údaje používáme také k tomu, abychom komunikovali Vaše objednávky, určité produkty a marketingové akce (např. akce pro zákazníky) a zasílali Vám doporučení produktů či služeb, které by Vás mohly zajímat, na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoliv zdarma odvolat emailem na adrese: eshop@reca.cz

Kromě toho Vám můžeme i bez Vašeho souhlasu zasílat na emailovou adresu, kterou jste uvedli při Vašem nákupu, informace o podobném zboží a službách. Příjem těchto emailů můžete kdykoliv odvolat.

Náš newsletter Vás informuje o naší společnosti, našem sortimentu a obsahuje užitečné informace z této oblasti. Přihlášením k newsletteru si uložíme Vaši IP-adresu a datum přihlášení a odešleme email s potvrzujícím odkazem. To poslouží pro případ, kdy by snad třetí osoba zneužila Vaši emailovou adresu a přihlásila se bez Vašeho vědomí k příjmu newsletteru. Námi odesílaná emailová sdělení mohou obsahovat číselný pixel, který nám sděluje, zda jste sdělení obdrželi, otevřeli či klikli na propojení obsažené ve sdělení.  Tyto informace nám stejně jako historie Vašich nákupů pomáhají v tom, abychom Vás zásobovali jen těmi nejrelevantnějšími informacemi a redukovali počet emailů. Pokud si to tak nepřejete, můžete odběr našeho newsletters prostě jednoduše přerušit. Odkaz pro odhlášení najdete v každém newsletteru.

Určité informační zprávy, které jsou potřebné pro zpracování zakázky nebo pro funkci reca.cz, například pro servis (např. potvrzení přihlášení, informace managementu zákazníků) nebo pro balíku za úhradu (např. potvrzení objednávky, smluvní podklady, průběh platby) nelze odhlásit. Tato sdělení obdržíte na Vámi uvedené kontaktní informační místo.

Používáme k tomu informace, které máme k dispozici, jako jsou např. potvrzovací zprávy o příjetí a přečtení emailů, informace o počítači a připojení k internetu, provozním systému a platformě, Vaši historii objednávek, Vaši historii servisu, data a časy návštěvy naší homepage a produkty, které jste si prohlížely, stejně jako hledané výrazy.

Tyto informace využíváme výhradně v pseudonymizované podobě. Naším cílem je tvorba naší reklamy pro Vás v užitečnější a zajímavější podobě. Díky analýze a vyhodnocování těchto informací máme možnost zlepšovat naši webovou prezentaci a nabídku na internetu a zasílat Vám individuální reklamu, tj. takovou reklamu, která Vám doporučí produkty, které Vás mohou opravdu zajímat.

Soutěže, průzkum trhu a názorů a online reklama

Pokud se přihlásíte do soutěže o ceny, používáme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám oznámili případnou výhru. Podrobné pokyny najdete v podmínkách pro účast v příslušné soutěži.

Kromě toho využíváme Vaše údaje k průzkumu trhu a spotřebitelskému průzkumu názorů. Samozřejmě údaje využíváme výhradně anonymizovaně pro statistické účely a pouze pro naši firmu. Vaše odpovědi při anketách se nepředávají třetím osobám ani se nezveřejňují. Odpovědi z našich anket neukládáme společně s Vaší emailovou adresou ani jinými osobními údaji.

Zájemce a zákazníky informujeme různými způsoby včetně inzerce reklamy RECA na webových stránkách jiných společností. Evidujeme informace o tom, která reklama byla zobrazena, která nakliknuta a kde se reklama zobrazovala. V rámci legislativních předpisů můžeme pro reklamní účely, pro výzkum trhu a pro aktuální úpravu našich služeb vytvářet a vyhodnocovat profily užívání pod pseudonymy.

Poptávky přes kontaktní formulář

Pokud se na nás obrátíte přes kontaktní formulář resp. kontaktní emailovou adresu ze stránky reca.cz, dojde k uložení Vašeho oslovení, jména, adresy, emailové adresy a oblasti, které se Vaše oslovení týká, aby mohla být Vaše zpráva uvedená v políčku „Poznámka“ okamžitě předána správné kontaktní osobě. K jiným účelům se údaje uvedené Vámi v kontaktním formuláři nevyužívají, zejména ne k reklamě.

Obchodní vztahy s dodavateli

Pro uzavření a zpracování Pro uzavření a zpracování kupních smluv včetně případného pozdějšího průběhu reklamací, právních sporů, dále pro naše servisní služby, technickou administraci potřebujeme zejména kontaktní údaje, jako jsou jméno, dodací a fakturační adresu, emailovou adresa, údaje o účtu. Kromě toho využíváme Vaše údaje k péči o naši databázi zákazníků, aby tam byla ukládána pouze příslušná data.

Prověření bonity

V určitých případech provádíme před uzavřením kupních resp. dodavatelských smluv prověření bonity. Tato kontrola nám slouží k tomu, abychom se zajistili před výpadkem platby resp. mohli prověřit stabilitu dodavatelského vztahu. Kromě toho slouží prověření bonity pro Vaši i naši bezpečnost, protože tak lze předejít podvodům a dalším trestným činům. V rámci prověření bonity kontrolujeme veškeré údaje, které máme k dispozici. Jedná se zde mimo také o předchozí objednávky na Vašem zákaznickém účtu. Kromě údajů, které máme sami k dispozici, k tomu potřebujeme také údaje od externích dodavatelů. Za tímto účelem jim poskytujeme osobní údaje, potřebné pro prověření bonity (jméno, adresa a případně datum narození). Neprobíhá žádná automatická analýza.

Akce společnosti RECA s. r. o. (Kellner & Kunz AG)

V pravidelných intervalech organizujeme různé akce a odborná setkání. Z těchto akcí zpravidla pořizujeme fotodokumentaci a videonahrávky. Ty pak mohou být následně zveřejněny resp. šířeny na naší webové stránce, v našem newsletteru, našich prezentačních místnostech, nebo přes naši prezentaci na (sociálních) sítích resp. formou tiskových zpráv. V žádném případě nejsou tyto snímky prodávány třetím osobám ani používány k obchodním účelům vlastní reklamy společnosti RECA nebo propagaci navštívené akce. Snímky resp. nahrávky se na akcích pořizují viditelně, takže se nasnímání můžete vyhnout tím, že fotografovi sdělíte, že si nepřejete být fotografováni, a budete se následně zdržovat mimo snímanou oblast, nebo pokud by to nebylo možné, tak akci opustíte. S návštěvou akce vyslovujete souhlas s popsaným použitím případných snímků.

Stránky RECA na sociálních sítích

Na řadě sociálních sítí provozujeme vlastní stránky. Využívání této nabídky probíhá na základě nařízení na ochranu osobních údajů příslušné sítě. Sledujte nás!

Uchazeči o zaměstnání

Pokud se ucházíte o volné pracovní pozice v naší společnosti nebo nám z vlastní iniciativy poskytnete Vaše podklady uchazeče, zjišťují, zpracovávají a využívají se osobní údaje, poskytnuté při této příležitosti, výhradně pro účely výběrové řízení na příslušné pracovní pozice. Pro období výběru uchazečů ukládáme veškeré údaje elektronicky na místě zřízeném pro tyto účely.

Přístup k Vašim podkladům uchazeče o zaměstnání a k obsaženým osobním údajům obdrží  výhradně okruh osob, který má příslušný výběr na starosti. Předání nebo poskytnutí jiným třetím osobám se neděje

Možní příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje k výše uvedeným účelům (zejména když jsou údaje potřebné pro zpracování zakázky nebo vyúčtování, nebo pokud jste předem dali souhlas) mohou být případně postoupeny třetím osobám včetně dalších společností skupiny RECA nebo koncernu. S výjimkou dále popsaného nebo Vámi v konkrétní souvislosti schváleného rozsahu (např. když odsouhlasíte jiný způsob předání údajů ve spojení s přihlášením se k určité službě) neprodáváme ani Vaše osobní údaje, ani s nimi neobchodujeme. Každé sdělení obchodních údajů z naší strany probíhá za striktního dodržení aplikovatelných legislativních požadavků.

Další společnosti RECA Group

Vaše osobní údaje sdělujeme případně dalším společnostem RECA Group (které je např. potřebují pro příslušnou lokální webovou stránku) a našim obchodním partnerům, pokud k tomu existuje oprávněný důvod a sdělení je ze zákona přípustné. Zákonem daný souhlas je dán např. tehdy, pokud jste se sdělením Vašich osobních údajů souhlasili nebo pokud to příslušné legislativní předpisy umožňují či vyžadují. Pokud sdělujeme Vaše údaje dalším společnostem podnikatelské skupiny RECA, činíme to v každém případě výhradně ke konkrétním účelům.

Dodavatelé pro zpracování zakázky

Případně můžeme pro provádění určitých kroků zpracování údajů naším jménem a dle našich pokynů jmenovat dodavatele pro zpracování zakázky (např. námi pověřená společnost nebo jednotlivec). V rámci zpracování objednávky mohou například námi pověření dodavatelé této služby (např. dopravci, logistické firmy, banky) obdržet potřebné údaje pro zpracování objednávky a zakázky.

Další příklady: management databáze, služby Facility, webové analýzy, zpracování došlých poptávek, expedice balíků, zasílání poštovních zásilek a emailů, odstraňování opakujících se údajů ze seznamu zákazníků, datová analýzy, podpora prodeje a marketingu, zpracování plateb kreditní kartou a zákaznický servis.

Zpracovatelé zakázky mohou být např. IT-firmy, zpracovatelé plateb kreditní kartou, informační společnosti nebo právní, finanční či jiní poradci.  Tito zpracovatelé obdrží výhradně přístup k údajům potřebným pro výkon jejich konkrétních účelů. Zajišťujeme, že všichni dodavatelé zabývající se zpracováním zakázky si jsou těchto povinností vědomi a dodržují je.

I když pověříme zpracovatele, zůstáváme zodpovědní za ochranu Vašich osobních údajů my. Zpracovatele mimo oblast Evropské unie oslovujeme pouze tehdy, když má příslušná třetí země rozhodnutí o přiměřenosti od Evropské unie nebo když máme se zpracovatelem zakázky dohodnuty vhodné garance nebo předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Předávání ostatním třetím stranám

Abychom Vám mohli nabídnout ve všech ohledech profesionální servis, spolupracujeme s vysoce specializovanými firmami, které nás při realizaci naší obchodní činnosti podporují. Jedná se firmy poskytující nám služby jako např. webhosting nebo rozesílání emailových sdělení. V některých případech mají tyto společnosti přístup k určitým osobním informacím o Vás, aby Vám mohli naším jménem poskytovat služby. Tyto společnosti jsou námi pečlivě vybírány a nesmějí Vaše informace používat k vlastním účelům. Vaše osobní údaje můžeme předávat také v následujících případech:

 • pokud jste s předáním souhlasili
 • když jsme povinni tyto informace předat z důvodu předvolání na úřední místo, soudního nařízení, nebo z jiného legislativního či vyhláškou daného důvodu
 • pokud jsme v dobré víře toho názoru, že zveřejnění je potřebné, aby se zamezilo trestnému jednání resp. je potřebné pro obranu našich webových stránek před napadením či ochranu majetku a bezpečnosti RECA, našich zákazníků a uživatelů nebo veřejnosti
 • když fúzujeme nebo jsme převzati jinou společností nebo prodáváme webovou stránku či obchodní jednotku RECA nebo když celý náš majetek či jeho podstatnou část nabývá jiná společnost. V těchto případech patří Vaše osobní údaje pravděpodobně k majetku, který je předmětem předání.
Předávají se osobní údaje do zahraničí?

Příjemci Vašich osobních údajů mohou mít za určitých okolností sídlo v zahraničí. Mohou sem patřit i země, v nichž aplikovatelné legislativní předpisy poskytují nižší úroveň ochrany než ve Vaší vlasti.  Pokud sídlíte např. v EU, EHP nebo ve Švýcarsku, nemusí země, v níž má sídlo příjemce údajů, dle Evropské směrnice o ochraně osobních údajů (95/46/EG) resp. dle švýcarského spolkového zákona o ochraně osobních údajů případně platit za bezpečnou zemi. Bez ohledu na to zaručuje RECA v tomto případě Vašim údajům bezpečnou ochranu, např. tím, že je zajištěno, že příjemce splňuje principy „Safe Harbor“ (pro příjemce v USA), nebo že RECA vyzve příjemce k podpisu tzv. modelové klauzule EU, řady smluvních klauzulí, které Evropská komise uzavřela k tomu účelu, aby zajistila adekvátní ochranu osobních údajů ve spojení s předáváním údajů přes hranice států.

Bezpečnost dat

RECA si je vědoma důležitosti bezpečnosti údajů a rádi bychom pokud možno bezpečně vytvořili zejména Vaši zkušenost při surfování a nákupu na stránkách. Pro ochranu Vašich osobních údajů jsme zřídili přiměřené pojistky a opatření, a to včetně technických a organizačních opatření proti nedovolenému přístupu, neoprávněnému užívání, změnám, neodbornému nebo nezamýšlenému likvidování i nezamýšlené ztrátě, a to jak online tak i offline. Zejména jsou naši zaměstnanci, kteří osobní údaje zpracovávají, vázáni mlčenlivostí o údajích a musí tuto povinnost dodržovat. Na ochranu Vašich osobních údajů se tato data předávají v zašifrované podobě. Na ochranu Vaší komunikace přes Váš internetový prohlížeč používáme např. SSL = Secure Socket Layer. Poznáte to na symbolu klíče, který Váš prohlížeč zobrazuje při spojení SSL. Abychom zajistili trvalou ochranu Vašich údajů, jsou technická bezpečnostní opatření pravidelně kontrolována a pokud je třeba, dochází k přizpůsobení nejnovějšímu stavu technického vývoje. Tyto principy platí také pro společnosti, které zpracovávají údaje na naši objednávku a podle našich pokynů.

Nezávisle na našich vlastních opatřeních Vás prosíme, abyste i sami zavedli veškerá možná bezpečnostní opatření na ochranu Vašich údajů pro práci na internetu. Zvolte si bezpečné heslo a nikdy nepoužívejte totéž heslo pro různá přihlášení. Používejte aktuální prohlížeč s vlastností SSL. Když používáte počítač společně s jinými uživateli, pokud možno se po ukončení práce kompletně odhlaste a nezpřístupňujte své heslo třetím osobám.

Mazání dat

Nehledě na Vaši osobní možnost vymazání údajů  (viz právo na vymazání) probíhá mazání Vašich osobních údajů po uplynutí zákonných lhůt pro jejich uchovávání, pokud údaje již nejsou pro splnění účelu spojeného s jejich uchováváním, po ukončení právních sporů nebo když je jejich uchovávání z jiných zákonných důvodů nepřípustné. Údaje jako jméno, adresa, zakoupené zboží a datum nákupu se nad rámec toho uchovávají až do uplynutí produktové garance (10 let).

Vaše práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů

Pokud vůči nám chcete uplatnit některé z uvedených práv, použijte k tomu jednoduše naše kontakty (viz dole bod 2.).

Na ochranu Vašich práv a Vaší privátné sféry nám spolu s Vaší poptávkou prosím zašlete kopii vašeho platného identifikačního průkazu a uveďte svoji doručovací adresu.

Právo získat informaci

Můžete od nás vyžadovat potvrzení o tom, zda a v jaké míře zpracováváme Vaše údaje.

Právo na opravu

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou nekompletní nebo nejsou správné, můžete od nás kdykoliv požadovat jejich opravu resp. jejich doplnění.

Právo na vymazání

Můžete od nás požadovat vymazání Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme neoprávněně nebo jejich zpracování zasahuje nepřiměřeně do Vašich oprávněných chráněných zájmů. Uvědomte si prosím, že existují legální důvody, které zamezují okamžitému vymazání, a to např. splnění právního závazku – jako např. povinnost uchovávání dat ze zákona nebo uplatnění právních nároků.

Pokud neexistuje další právní podklad pro zpracování osobních údajů nebo žádný zákonný důvod nebrání vymazání, vymažeme Vámi uložené osobní údaje během 14 dnů. Pokud by v okamžiku Vašeho úsilí o vymazání ještě existovaly právní spory, provede se vymazání 14 dnů po splnění smlouvy oběma stranami resp. po ukončení právního sporu.

Právo na omezení zpracování (toto právo můžete uplatnit od 25.5.2018)

Můžete od nás požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud

 • rozporujete správnost údajů, a sice na dobu, která nám umožní ověřit správnost dat,
 • je zpracování údajů neoprávněné, Vy však odmítáte vymazání a místo toho požadujete omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 • již údaje k zamýšlenému účelu nepotřebujeme, ale Vy tyto údaje ještě potřebujete k uplatnění nebo obraně právních nároků, nebo jste vyjádřili nesouhlas se zpracováním údajů.

Právo na přenositelnost údajů (toto právo můžete uplatnit od 25.5.2018)

Můžete od nás požadovat, abychom údaje, které jste nám svěřili do úschovy, poskytli ve strukturovaném, běžném a elektronicky čitelném formátu, pokud

 • pokud tyto údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného a odvolatelného souhlasu nebo za účelem splnění vzájemné smlouvy, a
 • toto zpracování probíhá za pomoci automatizovaných postupů.

Právo odporu

Pokud vaše údaje zpracováváme pro účely ve veřejném zájmu, pro výkon veřejné moci nebo pokud se při zpracování odvoláváme na nutnost hájení našich oprávněných zájmů, pak můžete s tímto zpracováním dat vyjádřit nesouhlas, pokud existuje u Vašich údajů převažující zájem ochrany. Zasílání reklamy můžete odepřít kdykoliv bez uvedení důvodu.

Právo na stížnost

Pokud jste názoru, že zpracování Vašich údajů porušuje české nebo evropské předpisy pro ochranu osobních údajů nebo byly Vaše nároky v této právní oblasti jiným způsobem porušeny, máte právo podat stížnost u rakouského úřadu na ochranu osobních údajů, od 25.5.2018 také u dozorčího orgánu v rámci EU.

Nárokování práv pomocí poplatku

Pokud byste některé z uvedených práv nárokovali očividně bezdůvodně nebo zvláště často, můžeme požadovat přiměřený poplatek za zpracování nebo zpracování Vašeho požadavku odmítnout.

Odkazy na webové stránky jiných společností

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky jiných společností. Tyto jiné webové stránky nepodléhají naší kontrole. Proto nejsme zodpovědní za opatření pro ochranu údajů prováděná na těchto cizích webových stránkách. Navštěvujete je na vlastní zodpovědnost. Doporučujeme Vám, abyste se na ochranu údajů na těchto stránkách informovali.

Naše webová prezentace může obsahovat přepínací pole, nástroje nebo skutečnosti, které jsou spojeny se službami jiných společností (např. Google Maps nebo social-sharing-buttons). Když vidíte tyto prvky, pracujete s nimi nebo si zobrazujete některou z našich internetových stránek, která je obsahuje, mohou být také určité informace Vaším prohlížečem automaticky odeslány této jiné společnosti. Další informace o tom najdete ve směrnici upravující ochranu osobních údajů v příslušné společnosti.  Omezujeme takové aplikace na firmy s podrobnými pokyny pro ochranu údajů.

Jak se sdělí změny v oblasti ochrany osobních údajů webové stránce?

Naše obchodní činnost podléhá neustálým změnám, a proto se naše podmínky pro oblast ochrany osobních údajů v určitých intervalech aktualizují. V tomto případě uveřejníme na webových stránkách novou verzi tohoto dokumentu. Aktuálnost resp. novou verzi zjistíte snadno tak, že zkontrolujete datum revize uvedené v posledním řádku dole. Po zveřejnění nové verze Prohlášení o ochraně osobních údajů vycházíme při dalším využívání naší webové stránky z toho, že tuto verzi přijímáte.

Kontakt
Kontakt
Zavřít
Chcete-li použít tento formulář, musíte přijmout cookies
Vaše kontaktní osoba:
reca spol. s r.o.
reca spol. s r.o.
Olomoucká 36, 618 00 Brno
Luděk Muselík
Luděk Muselík
Maxmobil
Ing. Petr Rolák
Ing. Petr Rolák
eBusiness
Ladislav Suda
Ladislav Suda
Prodejna Brno
Radek Bidzilia
Radek Bidzilia
Vedoucí divize industry
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Kvalita & reklamace
Robert Böhm
Robert Böhm
Vedoucí divize řemesla
Ing. Ivo Šárek
Ing. Ivo Šárek
Personální oddělení, Compliance
Mgr. Iva Labudová
Mgr. Iva Labudová
Marketing
reca spol. s r.o.
reca spol. s r.o.
Türkova 22a, 149 00 Praha 4
Potvrďte prosím, že nejste robot.
Děkujeme za Vaši zprávu!
Vaše kontaktní osoba se Vám brzy ozve.

Procházet náš sortiment
online

RECA Světla a baterie
RECA Světla a baterie
RECA Pracovní rukavice
RECA Pracovní rukavice
RECA Chemie
RECA Chemie
RECA Diamantová technika
RECA Diamantová technika
Prohlídka celého sortimentu
Prohlídka celého sortimentu
Prospekty a katalogy