RECA udržitelnost
SPOLEČNOST

Udržitelnost a soulad s předpisy

UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ

Udržitelnost, která funguje!

Udržitelné hospodaření: koncept udržitelnosti žije ve všech oblastech společnosti – od logistiky až po prodej.

  • Zelené produkty a udržitelné služby
  • Udržitelná podpora zaměstnanců
  • Sociální závazek
  • Energie, klima a životní prostředí – důležité pro nás i naše zákazníky

Prostřednictvím mnoha jedinečných projektů v těchto tematických oblastech rozvíjíme a ladíme obchodní procesy, které zlepšují spolupráci s našimi zákazníky, atmosféru ve firmě i ekologické povědomí nás všech.

COMPLIANCE má maximální prioritu

Soulad s předpisy, vysoké nároky na kvalitu, proaktivní přístup v ochraně životního prostředí i principech udržitelnosti řízení, otázkách odpovědnosti spolupracovníků a při všech operativních procesech mají ve skupině RECA maximální prioritu.

Představenstvo mateřské společnosti Kellner & Kunz i jednatelé všech členů skupiny RECA se výslovně hlásí k férovému konkurenčnímu prostředí i k dodržování platných národních a mezinárodních zákonů, zejména s ohledem na problematiku korupce, kterou striktně odmítáme a za žádných okolností netolerujeme.

Společnost RECA (Kellner & Kunz) disponuje řadou směrnic, ve kterých jsou odpovídající předpisy týkající se chování jednoznačně formulované. Každý pracovník se s nimi seznámí a projde patřičným školením.

Účinné směrnice a ochranná opatření

Účinné bezpečnostní směrnice, adekvátní bezpečnostní organizace a především lidé, kteří se podle nich řídí, jsou rozhodujícími faktory, jež zásadně ovlivňují úspěšný vývoj společnosti.

Představenstvo Mag. Astrid Siegel Představenstvo Mag. Astrid Siegel Představenstvo Mag. Astrid Siegel Představenstvo Mag. Astrid Siegel
RECA Group Compliance, Kellner & Kunz AG

„Dodržování Compliance má v naší společnosti nejvyšší prioritu ve všech oblastech. Vnitřní kontrolní systém a školení pro kontrolory zajišťují dodržování všech norem a zákonů.“

Mag. Astrid Siegel
PŘEHLED
Ekologický obalový materiál
Udržitelné přepravní boxy
Udržitelnější služba
Produktová politika šetrná k životnímu prostředí
Energie, klima a životní prostředí
PŘEHLED
Ekologický obalový materiál
Ekologický obalový materiál
Ekologický obalový materiál

Zboží, které míří do centrálního skladu ve Welsu, musí být pochopitelně dodavatelem řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození. S rostoucím množstvím zboží neustále vzrůstá i množství obalového materiálu, který se na první pohled může zdát jako nepoužitelný odpad, jehož likvidace znamená starosti a náklady. Ne však ve společnosti RECA!

Recyklační balicí stroj z obalů vytvoří výplňový materiál, který je použit na ochranu expedovaného zboží. Benefitem navíc je, že se k těmto účelům používá papír, nikoliv plast.

Výplň našich balíků netvoří obvyklé papírové proužky, nýbrž čisté „polštáře“, které může klient dále použít, nebo dát do sběru.

Ekologický obalový materiál přispívá ke spokojenosti zákazníků a snižuje náklady jak na potřebnou výplň, tak na likvidaci přebytečných obalů. Přístup je tedy výhodný pro všechny zúčastněné strany – přírodu nevyjímaje.

Udržitelné přepravní boxy
Udržitelné přepravní boxy
Udržitelné přepravní boxy

Pevnost a stabilita přepravního obalu je klíčová. Rozvoj na poli logistiky přinesl nový, ekologický způsob balení.

Kartonové krabice se před expedicí nařežou na optimální velikost, což snižuje množství obalového materiálu. Díky kompaktnějšímu balení se snižuje riziko poškození při přepravě, čímž se dále posiluje spokojenost zákazníků.

Udržitelnější služba
Udržitelnější služba
Udržitelnější služba

Udržitelné služby v oblasti správy C-dílů:
Mnoho inovativních a promyšlených servisních systémů přispívá k ekologickému využívání zdrojů. Nové technologie a neustálý vývoj účinných systémů jsou středem zájmu a přispívají k udržitelnosti.

Systém mytí zásobníků: Systémy RECA KANBAN s opakovaně použitelnými zásobníky.
Základem našeho systému RECA KANBAN jsou ekologické opakovaně použitelné zásobníky. Snižujeme množství obalového materiálu a umožňujeme optimální využití prostoru v regálech. Aby bylo možné zásobníky znovu použít, jsou vyčištěny ve vlastní mycí stanici KANBAN a vráceny do systémového cyklu.

Produktová politika šetrná k životnímu prostředí
Produktová politika šetrná k životnímu prostředí
Produktová politika šetrná k životnímu prostředí

Naší ekologicky orientovanou produktovou politikou chceme generovat optimální užitek pro zákazníky a především chránit životní prostředí. V sortimentu RECA klademe velký důraz na ekologická vylepšení a recyklovatelnost (např. chemická řada H1, plnicí systémy pro chemikálie atd.).

Nakládání s nebezpečnými látkami
Profesionální nakládání s nebezpečnými látkami je pro nás velmi důležité. Samozřejmostí jsou klasifikace a označování chemikálií podle nařízení GHS, bezpečnostní listy, svědomité hodnocení rizik chemicko-technických výrobků, skladování nebezpečných látek a průběžné školení zaměstnanců.

Energie, klima a životní prostředí
Energie, klima a životní prostředí
Energie, klima a životní prostředí

RECA přijímá mnoho udržitelných a ekologických opatření.

Chladicí systém využívající podzemní vodu
Aby byla zajištěna udržitelná klimatizace přístavby v Marcusstrasse, spoléhalo se na využití podzemní vody. Navržený chladicí systém s chlazením studniční vody je z hlediska spotřeby energie výrazně úspornější než konvenční výroba chladicí vody vzduchem chlazeným chladičem. Úspora elektrické energie je uvedena ve srovnávacím výpočtu mezi konvenční technologií a zvoleným chladicím systémem využívajícím podzemní vodu. Realizací lze ušetřit až 102 500 kWh, což odpovídá roční spotřebě elektřiny 20 rodinných domů.

Šetření energií

Několika jednoduchými opatřeními může každý přispět k úspoře energie na pracovišti, a tím také k ochraně přírody a zdrojů. Naši zaměstnanci jsou průběžně seznamování s aktuálními možnostmi energetických úspor, mezi ty tradiční patří například rozumné používání klimatizace, topení či osvětlení. Vypnutí obrazovky, PC nebo tiskárny po skončení práce je rovněž samozřejmostí napříč odděleními.

Kontakt
Kontakt
Zavřít
Chcete-li použít tento formulář, musíte přijmout cookies
Vaše kontaktní osoba:
reca spol. s r.o.
reca spol. s r.o.
Olomoucká 36, 618 00 Brno
Luděk Muselík
Luděk Muselík
Maxmobil
Ing. Petr Rolák
Ing. Petr Rolák
eBusiness
Ladislav Suda
Ladislav Suda
Prodejna Brno
Radek Bidzilia
Radek Bidzilia
Vedoucí divize industry
Tomáš Müller
Tomáš Müller
Kvalita & reklamace
Robert Böhm
Robert Böhm
Vedoucí divize řemesla
Ing. Ivo Šárek
Ing. Ivo Šárek
Personální oddělení, Compliance
Mgr. Iva Labudová
Mgr. Iva Labudová
Marketing
reca spol. s r.o.
reca spol. s r.o.
Türkova 22a, 149 00 Praha 4
Potvrďte prosím, že nejste robot.
Děkujeme za Vaši zprávu!
Vaše kontaktní osoba se Vám brzy ozve.

Procházet náš sortiment
online

RECA Světla a baterie
RECA Světla a baterie
RECA Pracovní rukavice
RECA Pracovní rukavice
RECA Chemie
RECA Chemie
RECA Diamantová technika
RECA Diamantová technika
Prohlídka celého sortimentu
Prohlídka celého sortimentu
Prospekty a katalogy