Nahoru

Ochrana dýchacích cest

Poznámka

Přepínáte ze standardního zobrazení na mobilní zobrazení našeho online obchodu. <br> Pro optimální zobrazení znovu načtěte tuto stránku.

Načíst mobilní zobrazení
Filtr:
Náhled:

Proč je ochrana dýchacích cest při práci na staveništi tak důležitá?

Při hoblování vznikají piliny. Při mnoha pracích na staveništi vzniká prach a nečistoty jako odpadní produkty. Bez odpovídající ochrany při práci mohou být tyto látky vnímány jako obtěžující, dokonce mohou velmi závažně ohrozit naše zdraví. Nebezpečné a rizikové jemné částice, výpary nebo látky tak mohou krátkodobě - nebo v horším případě trvale - poškodit dýchací cesty.

Z těchto důvodů je ochrana dýchacích cest jako součást osobní ochranné výbavy stejně důležitá jako ochranné rukavice, bezpečnostní obuv a přilba.

Víko na filtr pro kombinování s plynovými filtry 3M 501 (pár)

Art. číslo:
2694210113000    1
(0)

3M VERSAFLO KRYT FILTRU TR-6500FC

Art. číslo:
2694201153000    1
(0)

Filtr plynový a kombinovaný 3M 6055 A2 (pár)

Art. číslo:
2694210103000    1
(0)

Ochranná dýchací maska 3M Aura 9322+ FFP2 NR D s ventilem

Art. číslo:
2694201132000    1
(0)

Ochranná dýchací maska 3M 9922 FFP2 s ventilem AK

Art. číslo:
2694201012000    1
(0)

Prachový filtr 3M 6038 P3R + aktivní úhlí (pár)

Art. číslo:
2694210119000    1
(0)

Ochranná dýchací maska 3M 8833 FFP3 s ventilem

Art. číslo:
2694201011000    1
(0)

3M ochranná helma M306

Art. číslo:
2694201128000    1
(0)

Ochranná dýchací maska 3M 9926 FFP2 s ventilem

Art. číslo:
2694201007000    1
(0)

Ochranná dýchací maska Dräger 1330 FFP3 s ventilem skládací

Art. číslo:
2694669715000    1
(0)

3M kukla S333LG šedá

Art. číslo:
2694201124000    1
(0)

Ochranná dýchací maska 3M Classic 8810 FFP2 bez výdechového ventilu

Art. číslo:
2694669906000    1
(0)

3M Versaflo jednotka s pohonem vzduchu TR-602E

Art. číslo:
2694201136000    1
(0)

3M NAHLAVNI DIL S KOSEM M-206N

Art. číslo:
2694201154000    1
(0)

Ochranná dýchací maska 3M Aura 9310+ FFP1 NR D bez ventilu

Art. číslo:
2694201129000    1
(0)

Ochranná dýchací maska Dräger 1710 FFP1 s ventilem skládací

Art. číslo:
2694669707000    1
(0)

Ochranná dýchací maska s ventilem 3M 9914 FFP1

Art. číslo:
2694201005000    1
(0)

3M kukla S757 bílá

Art. číslo:
2694201125000    1
(0)

3M Versaflo lapač jisker TR-662

Art. číslo:
2694201146000    1
(0)

3M VERSAFLO OPASEK TR-627

Art. číslo:
2694201147000    1
(0)

Ochrana dýchacích cest je vyžadována zákonem

Ochrana dýchacích cest je již dávno zakotvena v zákoně jako ustanovení pracovního práva za předpokladu, že při výkonu práce dochází k ohrožení zdraví osob. Pokud je tedy pracovník vystaven škodlivým parám, plynům nebo látkám, musí mít k dispozici vhodnou ochranu dýchacích cest v podobě masek/respirátorů, kukel nebo filtrů. Stejně tak je nutná ochrana dýchacích cest všude tam, kde je příliš málo kyslíku pro dýchání. Pozornost je třeba věnovat také délce nošení, trvanlivosti a přesnému používání masek na ochranu před jemným prachem. 

Společnost RECA nabízí výrobky špičkových výrobců v oblasti ochrany dýchacích cest, jako jsou 3M a Dräger.

Typy respirátorů pro ochranu dýchacích cest

Respirátory jsou v zásadě optimalizovány pro konkrétní oblasti použití a typické účely. Především se zavedly tři různé klasifikace respirátorů - celoobličejová maska, polomaska a maska proti jemnému prachu. Následně bychom rádi ilustrovali charakteristiky a rozdíly mezi jednotlivými typy masek:

Polomasky

Polomasky jsou obvykle nabízeny jako masky filtrující jemný prach nebo masky filtrující částice FFP. Polomasky pro ochranu dýchacích cest zakrývají ústa a nos, zatímco oblast očí je vynechána. Používají se především k ochraně před chemikáliemi, laky, barvami a jejich škodlivými výpary. Jsou k dispozici také jako jednorázové nebo opakovaně použitelné masky. Jako účinná ochrana slouží filtrační systém, který dokáže do značné míry absorbovat jemné částice a plyny. Polomasky by se z těchto důvodů neměly používat, pokud by okolní atmosféra mohla způsobit podráždění očí.

Celoobličejové masky

Celoobličejové masky poskytují nejen kompletní ochranu dýchacích cest, ale také celého obličeje. Jsou tedy kombinací ochrany dýchacích cest a obličeje a používají se hlavně v případě silné prašnosti, silného mechanického namáhání a vysoké tvorby kouře.

Polomasky a celoobličejové masky lze obvykle používat opakovaně, a proto se ve srovnání s maskami proti jemnému prachu nejedná o výrobky na jedno použití.

Respirátory FFP

Zatímco před koronakrizí znali respirátory FFP pouze inspektoři bezpečnosti nebo osoby odpovědné za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, od té doby jsou známy široké veřejnosti. Respirátory s částicovými filtry primárně zabraňují vdechování prachu, plynů, kouře, par a aerosolů. Kromě toho jsou respirátory FFP (neboli respirátory proti jemnému prachu) nejčastěji volenými respiračními výrobky na ochranu proti částicím. Obvykle jsou vyrobeny výhradně z rouna a jejich výhodou je, že jsou lehké a pohodlné. Díky elastickým gumičkám lze respirátory snadno připevnit na hlavu.

Třídy částic pro respirátory FFP

  • Respirátory jsou klasifikovány podle použití pro konkrétní zatížení prachem a jsou konkrétně klasifikovány podle evropských norem jako FFP-1, FFP-2 a FFP-3. Čím vyšší je stupeň ochrany respirátoru, tím účinnější je ochrana před prachem a škodlivinami. Ukažme si nyní tyto rozdíly detailněji.

    Respirátor FFP-1: Lze jej použít pro typy prachu s maximální koncentrací do čtyřnásobku limitní hodnoty a pro nefibrogenní a netoxické látky.
  •  
  • Respirátor FFP-2: Respirátor FFP-2 se stal známějším zejména díky svým ochranným opatřením proti koronaviru. Umožňují koncentraci škodlivých částic až desetkrát vyšší než je limitní hodnota expozice na pracovišti. To zahrnuje účinek proti prachu, mlze a kouři a stejně tak i proti sporám hub a plísní.
  •  
  • Respirátor FFP-3: Respirátor FFP-3 nabízí zadržení až 30násobku limitní hodnoty, proto jej lze použít i pro toxické látky a aerosoly. Respirátor FFP-3 navíc poskytuje 99% ochranu proti karcinogenním a radioaktivním látkám, plísním, sporám a mikroorganismům. Společnost RECA nabízí pouze respirátory třídy FFP-3.