Řízení jakosti

Zaručená kvalita výrobků a výkonů

 • Přesně definované standardy kvality
 • Spolupráce s nezávislými institucemi
 • Podněty z praxe při kontaktu se zákazníky
 • Mimořádné nároky na nové produkty
 • Podnikové procesy s ISO certifikací


Jistota kvality produktů

Co rozumíte pod kvalitou? Pro nás ve společnosti RECA je základem jakékoliv kvality úplná spokojenost zákazníka. Otázky, požadavky a problémy jsou pro nás výzvou a tvoří základ našich závazků. Spolupráce s nezávislými institucemi a impulzy z praxe při osobních kontaktech se zákazníky tvoří základ pro aktivní vývoj produktů a zabezpečení kvality. Až když jsou splněny přesně definované normy kvality, je výrobek uvolněn do prodeje.

Výrobky na zkoušce kvality u společnosti RECA:

Zkušební laboratoře ve Welsu a v našich kooperujících společnostech.

Zařízení pro zkoušku tahu

 • Zkouška pevnosti v tahu a zkouška tlakem
 • Zkouška pevnosti šroubů a matic

 

Zkušební přístroj na zkoušku tvrdosti dle Vickers

 • Zkouška tvrdosti podle ISO 6507
 • Stanovení povrchové tvrdosti a tvrdosti jádra
 • Křivky průběhu tvrdosti

 

Přístroj na měření tloušťky povrchové vrstvy

 • Měření síly vrstvy pomocí rentgenově fluorescenční analýzy podle ISO 3497

 

Profilový projektor

 • Na měření délek, úhlů a stoupání

 

Zkušební zařízení na měření hodnoty tření a točícího momentu

 • Hodnoty tření podle ISO 16047
 • Točící moment/zkouška síly předpětí
 • Torzní zkouška, stanovení svěrného momentu a momentu zlomení

 

Zajištění podnikových procesů

Naše filozofie kvality se vztahuje i na procesy, které probíhají v naší společnosti. Důkazem toho je mino jiné i náš systém řízení kvality, implementovaný v roce 1997. Splňuje požadavky nového procesně orientovaného certifikátu ISO 9001:2008. Chod zásobování RECA je navrhnut podle zákaznicky orientovaného systému TQM-Systém. Tím je zaručena vynikající úroveň kvality.

RECA Newsletter

Zajímají Vás produktové novinky a speciální nabídky?
Pak je právě pro Vás náš Newsletter.
Zde se přihlašte…

Kontakt

Máte jakýkoliv dotaz nebo hledáte tu správnou osobu? Kontaktujte nás!